# دوست

انرژی مثبت

خوشبخت باشید...     همان باشید که میخواهید...   اگردیگران آنرا دوست ندارند ،بگذارید نداشته باشند...   خوشبختی یک انتخاب است   زندگی راضی نگه داشتن همه نیست... آدم های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید