معرفی کتاب "چگونه مفاهیم فیزیکی را در ک کنیم "

میبینید که انسان تا ابتدا مشکلی را تجربه نکند ارزش واقعی راه حل آن مشکل را خوب درک نمی کند.

این قسمتی از مقدمه کتاب بسیار عالی لوئیز ایپشتین (ترجمه جهانشاه میرزابیگی) برای کتاب "چگونه مفاهیم فیزیک را درک کنیم" است. هر چند این کتاب شامل فرمول و روابط ریاضی و فیزیکی نیست ولی خواندن صحیح آن باعث درک مفاهیمی می شود که بسیاری از دانش آموزان و حتی دبیران  هنوز درک کاملی از آن ندارند. لطفا تذکر نویسنده (لوئیز ایپشتین ) را در خواندن این سئوالات رعایت کنید. یعنی تا پاسخی چه درست چه غلط برای یک سئوال نیافتید، سراغ جواب نروید.

/ 0 نظر / 19 بازدید